2022 онд зохион байгуулагдах болон зохион байгуулж байгаа сургалтууд
2022.02.07 – 2022.02.11

Авто зам барилгын машин / Барилгын машин

W 2.1 Газар шорооны ажлын машин, дугуйт ачигч, экскаватор болон тэдгээрийн нэмэлт тоноглолтой ажиллах

2022.02.21 – 2022.02.25

Авто зам барилгын машин / Барилгын машин

W 2.3 Гүүрэн кран болон түүний нэмэлт тоноглолыг ажиллуулах

 

07.02. – 11.02.22

 

Автоматжуулалт/ Нарны зайн цахилгаан үүсгүүр

E 5.2 Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгад сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах болон барилгын эрчим хүчний хэмнэлттэй сэргээн засварлалт: Цахилгаан-, дулаан- болон Усны хангамж

14.02. – 18.02.22

Автоматжуулалт/ Нарны зайн цахилгаан үүсгүүр 

E 5.3 Нарны зайн цахилгаан үүсгүүр ба түүний угсралт

 

28.02. – 03.03.22

 

Дулаан тусгаарлалтын нэгдсэн систем

W 7.1Гадна ханыг модон араг зангидан дулаан тусгаарлалтын нэгдсэн системээр өнгөлөх

 

07.03. – 11.03.22

Дулаан тусгаарлалтын нэгдсэн систем

W 7.3 Завсрын дулаалгатай гадна ханын өнгөлгөө

28.03. – 01.04.22

 

Цонх угсралт

W 3.3 Бүтээгдэхүүний засвар үйлчилгээ

 

04.04. – 08.04.22

 

Дулаан тусгаарлалтын нэгдсэн систем

W 7.2 Агаар сэлгэлттэй гадна ханын дулаалга

 

Нэгж сургалт ажлын 5 хоног, өдрийн 14:00 – 18:00 цаг хүртэл үргэлжилдэг.

Энэ долоо хоногт Авто зам барилгын машин мэргэжлийн W 2.1 Газар шорооны ажлын машин, дугуйт ачигч, экскаватор болон тэдгээрийн нэмэлт тоноглолтой ажиллах чадамжийн нэгжийн сургалт болон Автоматжуулалт/ Нарны зайн цахилгаан үүсгүүр мэргэжлийн W 2.3 Гүүрэн кран болон түүний нэмэлт тоноглолыг ажиллуулах чадамжийн нэгжээр тус тус сургалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж байна. 

Тус сургалтад төслийн түнш  сургууль Барилгын Политехник Коллеж, Техник Технологийн Политехник Коллежийнн холбогдох мэргэжлийн багш нар, түүнчлэн түншлэгч ААН-н болон холбоодын мэргэжлийн ажилтнууд хамрагдаж байна.


Хамтрагч байгууллагууд