EDGE программ ашиглан Ногоон барилгыг үнэлэхэд барилгын материалд тавигдах шаардлага
EDGE СИСТЕМИЙН ОЦЛОГ ДАВУУ ТАЛ 

  1. Санхүүгийн тооцоолол хийдэг
  2. Хэмжигдэхүйц үр дүнг харуулдаг
  3. Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлдэг
  4. Төслийн уялдааг сайн хангадаг
  5. Газарзүйн байрлалыг харгалзаж үздэг
  6. Нээлттэй ,үнэ төлбөргүй программ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ /files/1658120408_62d4e8d8df4d3.pdf


Хамтрагч байгууллагууд