2021 онд зохион байгуулсан сургалтууд
Хөгжлийн төлөөх төр, хувийн хэвшлийн түншлэл хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй “Барилгын салбар дахь сургалт стратегийн түншлэл” төслийн хүрээнд ХБНГУ-н Магдабург дахь Барилгын Боловсролын төвөөс 2021 онд дараах цахим сургалтуудыг зохион байгуулсан.

08.11. – 12.11.2021 Цонх угсралтын үндэс

15.11. – 19.11.2021  Угсармал бетон барилга мэргэжлийн – Засвар үйлчилгээний концепт сэдвээр

06.12. – 10.12.2021 Угсармал бетон барилга мэргэжлийн Ачаа оосорлогч, дохиочин сэдвээр

22.11. – 26.11.2021 Сэргээгдэх эрчим хүч бүхий Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга

29.11. – 03.12.2021 Нарны зайн эрчим хүч үүсгүүр

13.12 – 17.12.2021  Цонх угсралт  


Хамтрагч байгууллагууд