ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ХАЯГДАЛ ҮНС, ҮНСНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ, ҮНСИЙГ МАНАЙ УЛСАД АШИГЛАХ БОЛОМЖ
Товч агуулга

 Цахилгаан станцын хаягдал үнсний төрөл, хими, эрдэс зүйн найрлага болон гадаад бүтцийн онцлогыг судлав. Цахилгаан станцын хаягдал үнс нь барилга, хими, шинэ болон байгаль орчны хамгааллын чиглэлээр ашиглаж болох хэрэгцээт түүхий эд юм. Үнс нь ихэнхдээ хөнгөн цагаант цахиураас тогтсон бөмбөлөг хэлбэрийн гадаад бүтэцтэй байдаг. Манай оронд хаягдал үнсийг ашиглах шинэ боломж байгааг өөрсдийн хийж буй судалгааны үндсэн дээр тодорхойлов.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ   /files/1655955679_62b3e0dfb681d.pdf


Хамтрагч байгууллагууд