Барилгын хог хаягдлын менежментийн суурь судалгаа
  1. БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
  2. Хатуу хог хаягдлын менежментийн тухай

Барилгын хог хаягдлын менежментнь цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, ангилах, дахинболовсруулах, үлдэгдэл хаягдлыгустгах гэсэн үйл ажиллагааг хамардаг. Энэ нь тогтвортой хөгжлийг дэмжих, хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөхөөргүй байхад чиглэсэн цогц системчилсэн хандлагаюм.

Дэлгэрэнгүй /files/1649836992_625683c05970d.pdf


Хамтрагч байгууллагууд