НОГООН БАРИЛГЫН ЗЭРЭГЛЭЛ ТОГТООХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ СИСТЕМ
Ногоон барилгын системүүдийн талаар ойлголт олгох сургалт боллоо

                                                 ДЭЛГЭРЭНГҮЙ /files/1658120638_62d4e9bec3618.pdf


Хамтрагч байгууллагууд