ХАЛААЛТ ,АГААР СЭЛГЭЛТ БА КОНДИЦИОНЕР БНбД 41-01-11
МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ 

Дотор сантехникийн систем 

Нэг. Хэрэглэх хүрээ 

1.1 Энэхүү норм ба дүрмийг барилгын дотор ус хангамж, ариутга татуурга болон халаалт , агаар сэлгэлт, кондиционер, ,дулаан ,хүйтэн хангамжийн систем,360кВт хүртэл хүчин чадалтай 0,07МПа  даралттай уур , 388К температуртай халуун ус үйлдвэрлэх зуухны газрын угсралтыг гүйцэтгэх, барьж байгуулах ,өргөтгөх ,ашиглалтанд хэлэлцүүлэх үед болон ус ,агаар дамжуулах хоолой ,зангилгаа ,хийц эдлэхүүнийг бэлтгэх үед мөрдөнө. 

Дэлгэрэнгүй /files/1649911857_6257a8318ebc4.pdf


Хамтрагч байгууллагууд